Πρόσκληση στο Συνέδριο “Management of Innovative Business, Education & Support systems”

Στα πλαίσια του Συνεδρίου “Management of Innovative Business, Education & Support systems” που θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Ιουνίου 2016 στο ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο), ενημερώνουμε:

[α] τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας, τους ερευνητές, τα μέλη ΕΠ και τους εκτάκτους συναδέλφους που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο “Hands-On Computer Assisted Qualitative Data Analysis for Researchers“, να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής (ΣΔΟ) μέχρι 27/5/2016 (στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης του Σεμιναρίου).

[β] τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας ότι μπορούν να συμμετέχουν στο παραπάνω Συνέδριο με συμμετοχή 10 € (θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του Συνεδρίου).

[γ] τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές μας και τους υποψήφιους διδάκτορες, τους ερευνητές, τα μέλη ΕΠ και τους εκτάκτους συναδέλφους που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής (ΣΔΟ) μέχρι 27/5/2016.