Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής – Τεύχος 2ο

Ενημέρωση για τα πρόσφατα νέα, εκπαιδευτικά θέματα και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το 2ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Τμήματος.