2 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης προσφέρει 2 θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές/τριες του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη της πρακτικής τους άσκησης.

Έναρξη πρακτικής 1/10/2016.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία 15/9/2016
Τηλ. Επικοινωνίας 2810.379657