Συνεργασίες

Ενδεικτικές συνεργασίες του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

 • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Business School
 • Gloucestershire University, Business School
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Ε.Α.Π, Προπτυχιακό Πρόγραμμα, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • ΜΠΣ Τραπεζική, Λογιστικής & Χρηματοοικονομική
 • Πανεπιστήμιο  Πειραιώς – ΜΔΕ στη Ναυτιλία
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Εταιρεία ΟΤΕ Ασφάλιση
 • Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης
 • Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ)
 • Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)
 • Πανεπιστήμιο Portsmouth, Business School