Συνεργασία ΟΕΕ/ΤΑΚ με Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)

ΟΕΕΤΑΚ-ΕΛΜΕΠΑ

Συνάντηση πραγματοποίησε η Τοπική Διοίκηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ, με τον καθηγητή κ. Χρήστο Φλώρο Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον κ. Χρήστο Λεμονάκη Assistant Professor, Management Science and Technology Department του ΕΛΜΕΠΑ, προκειμένου να συζητηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας του φορέα με το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο.
Οι κ.κ. Φλώρος και Λεμονάκης ενημέρωσαν τα μέλη της Τ.Δ. για τη λειτουργία του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ως επίσημου φορέα υλοποίησης προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα που προσφέρει το ΕΛΜΕΠΑ.
Συζητήθηκε η έναρξη συνεργασίας με το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, καθώς και με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης σε θέματα εκπαίδευσης / πιστοποίησης.
Η Διοίκηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ πρότεινε την καθιέρωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ προκειμένου να γνωρίσουν το θεσμό του Επιμελητηρίου. Τέλος ο κ. Φλώρος πρότεινε την διεξαγωγή ετήσιου Συνεδρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που να συνδυάζει Επιστημονικό και Επαγγελματικό περιεχόμενο.