Σεμινάριο: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ σαν βασικό υποστηρικτικό εργαλείο…

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα υλοποιήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:

«Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Ημερομηνίες διεξαγωγής τους σεμιναρίου: Πέμπτη 19/1 έως Κυριακή 22/1