Προσωπικό

Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου LAFIM

Δρ Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
τηλ. 2810 379619, e-mail: cfloros@hmu.gr / lafim-man@hmu.gr

 

Ερευνητική Ομάδα – Μέλη Εργαστηρίου

Δρ Κυρίκος Δημήτριος, Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: kirikosd@hmu.gr

 

Δρ Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: georgeagios@hmu.gr

 

Δρ Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: galifianakis@hmu.gr

 

Δρ Ταμπουρατζή Ευθαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: tamthal@hmu.gr

 

Δρ. Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail: agarefalakis@hmu.gr

 

Δρ. Γρηγοράκης Νικόλαος, Μεταδιδάκτορας
e-mail:  ngrigorakis@hmu.gr

 

Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης, Μεταδιδάκτορας

 

Γαβριλάκης Νεκτάριος, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΜΕΠΑ
e-mail:  ngavrilakis@hmu.gr

 

Πασσάς Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτορας

Τμ. Διοικ. Επιχ. & Τουρισμού ΕΛΜΕΠΑ