Ερευνητική πρόταση στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», η ερευνητική πρόταση με τίτλο “Ελαχιστοποίηση μετάδοσης του συστημικού τραπεζικού κινδύνου μέσα από αυτόματους μηχανισμούς βραχυπρόθεσμης παρέμβασης. Μια μελέτη για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τα capital controls” που κατέθεσε ερευνητική ομάδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος μας Χρήστο Φλώρο προκρίθηκε για χρηματοδότηση.