Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Δελτίο Τύπου

Σημαντικά Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) εγγράφονται, ως πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) ως μέλη με πλήρη δικαιώματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη άδεια του Λογιστή-Φοροτεχνικού Β’ Τάξης. Επιπροσθέτως, μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στον κλάδο ΠΕ80 (Οικονομίας). Τα παραπάνω επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ βοηθούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια που τους εξασφαλίζουν μία επιτυχημένη καριέρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων χρειάζεται λιγότερο από ένα έτος για να βρει εργασία, ενώ οι περισσότεροι απόφοιτοι (άνω του 85%) εργάζονται με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ είναι πολύ γνωστό στην αγορά και ο τίτλος σπουδών αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι σπουδών σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα Οικονομικής κατεύθυνσης.