Διάκριση στην κατάταξη SSRN του Αναπλ. Καθηγητή Ι. Χατζηαντωνίου

O Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ιωάννης Χατζηαντωνίου συμπεριλαμβάνεται στο top 10% των ερευνητών της διεθνώς αναγνωρισμένης βάσης δεδομένων ερευνητικών εργασιών Social Science Research Network (SSRN). Η συγκεκριμένη κατάταξη αφορά το συνολικό αριθμό νέων μεταφορτώσεων (total new downloads) ανά ερευνητική εργασία για το έτος 2022 και είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο.
Η βάση ερευνητικών εργασιών SSRN, η οποία υπάρχει από το 1994 – ενώ πλέον αποτελεί τμήμα του επιφανούς εκδοτικού οίκου επιστημονικών μελετών ELSEVIER, στοχεύει στην προώθηση της γνώσης και στην όσο το δυνατό πιο άμεση διάδοση της έρευνας που πραγματοποιείται στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (https://www.ssrn.com/index.cfm/en/rps/).