Διακρίσεις/ Επιτεύγματα

Μέχρι σήμερα, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν παράξει αξιόλογο, αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο. Συνολικά, έχουν δημοσιευθεί:
• Πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
• Πάνω από 10 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά και επαγγελματικές εκδόσεις
• Πάνω από 160 εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές
• 13 μονογραφίες – βιβλία και συλλογικούς τόμους

Υπάρχουν πάνω από 1500 ετεροαναφορές βασισμένες στο ερευνητικό έργο των μελών του εργαστηρίου.