Διακρίσεις/ Επιτεύγματα

Διάκριση για τον Καθηγητή Χρ. Φλώρο

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του RePEc/IDEAS, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου LAFIM Καθηγητής Χρήστος Φλώρος διακρίνεται στις παρακάτω κατατάξεις Οικονομολόγων:

Top 10% Authors:
https://ideas.repec.org/top/top.person.all10.html

Top 12.5% authors in Europe:
https://ideas.repec.org/top/top.europe.html#authors

Top 25% Institutions and Economists in Greece:
https://ideas.repec.org/top/top.greece.html#authors