Δημοσιεύσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Επιστημονικές Δημοσιεύσεις των Μελών του Εργαστηρίου:

Δρ Φλώρος Χρήστος, Καθηγητής

https://scholar.google.com/citations?user=RLZSTwIAAAAJ&hl=el&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Christos_Floros

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21742621200

https://ideas.repec.org/e/pfl33.html

 

Δρ Κυρίκος Δημήτριος, Καθηγητής

https://ideas.repec.org/e/pki145.html

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506061920

https://www.researchgate.net/profile/Dimitris_Kirikos

 

Δρ Αγιομυργιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής

https://scholar.google.com/citations?user=uDT9SXAAAAAJ&hl=el&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602861377

https://ideas.repec.org/e/pag4.html

https://www.researchgate.net/profile/George_Agiomirgianakis

 

Δρ Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

https://scholar.google.com/citations?user=ChLA3h0AAAAJ&hl=el&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56907046400

https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Galyfianakis2

 

Δρ Ταμπουρατζή Ευθαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια

https://scholar.google.com/citations?user=Z31tDzsAAAAJ&hl=el&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195475950

https://www.researchgate.net/profile/Efthalia_Tabouratzi

 

Δρ. Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ

https://scholar.google.com/citations?user=e_X3E0kAAAAJ&hl=el

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37005263900

https://ideas.repec.org/f/pga629.html

https://www.researchgate.net/profile/Alexandros_Garefalakis

 

Δρ. Γρηγοράκης Νικόλαος, Μεταδιδάκτορας
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Nikolaos-Grigorakis-2056771548

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191975101

 

Δρ. Μπάλλας Παναγιώτης, Μεταδιδάκτορας

https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Ballas2