Ερευνητικά Έργα

Τίτλος Προγράμματος: «H καινοτομία ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων: η περίπτωση της Κρήτης. ‐ Innovation as determinant of competitiveness and survival of micro, small and Small‐Medium enterprises: the case of Crete»
Πλαίσιο Προγράμματος: ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι Κρήτης
Προϋπολογισμός: 5.000 €
Διάρκεια: 1/3/2016-28/2/2017

 

Τίτλος Προγράμματος: «Έρευνα απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»
Χρηματοδότηση: LAFIM (2019)

 

Τίτλος Προγράμματος: «Οικονομικές Επιπτώσεις από την Πανδημία COVID-19 στη Κρήτη»
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης (2021)