Άρθρο του Λέκτορα Ι. Γιαννούλη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Accounting Forum

Το άρθρο με τίτλο I.P.O. determinants of delisting risk: Lessons from the Athens Stock Exchange του Λέκτορα του Τμήματος Ι. Γιαννούλη (σε συνεργασία με M. Makrominas) δημοσιεύθηκε στο υψηλού επιπέδου διεθνές περιοδικό Accounting Forum (ABS 3*, IF 1,8).