Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου και του Μεταδιδάκτορα Κ. Γκίλλα στο The North American Journal of Economics and Finance

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου και του Μεταδιδάκτορα Κ. Γκίλλα (σε συνεργασία με G. Apostolakis & M. Wohar) με τίτλο “Volatility Spillovers Across the Spot and Futures Oil Markets After News Announcements” δημοσιεύθηκε στο The North American Journal of Economics and Finance.