Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου και του Αν. Καθηγητή Ε. Τσουκάτου (σε συνεργασία με Ν. Γρηγοράκη και Χ. Τσαγκάρη) στο Journal of Policy Modeling (Elsevier)

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου και του Αν. Καθηγητή Ε. Τσουκάτου (σε συνεργασία με Ν. Γρηγοράκη και Χ. Τσαγκάρη) με τίτλο “Macroeconomic and financing determinants of out of pocket payments in health care: evidence from selected OECD countries” δημοσιεύθηκε στο Journal of Policy Modeling (Elsevier)