Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με Apostolakis G., Gkillas K., Wohar M.) με τίτλο “Political Uncertainty, COVID-19 pandemic and Stock Market Volatility Transmission” δημοσιεύθηκε στο Journal of International Financial Markets, Institutions and Money.