Άρθρο του Καθηγητή Χρήστου Φλώρου δημοσιεύθηκε στο Operational Research (Springer)

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου (σε συνεργασία με S. Degiannakis, E. Salvador, D. Vougas) με τίτλο “On the stationarity of futures hedge ratios” δημοσιεύθηκε στο Operational Research.