Άρθρο του Καθηγητή Γ. Αγιομυργιανάκη στις Αναλύσεις Επικαιρότητας του ΚΕΠΕ

Το άρθρο του Καθηγητή Γεώργιου Αγιομυργιανάκη (σε συνεργασία με Bertsatos, G.) με τίτλο Bankflation: Ο πληθωρισμός της “τραπεζικής απληστίας” δημοσιεύθηκε στις Αναλύσεις Επικαιρότητας του ΚΕΠΕ