Άρθρο του Επιστ. Συνεργάτη (Μεταδιδάκτορα) Ν. Γρηγοράκη δημοσιεύθηκε στο EuroMed Journal of Business

Άρθρο του Επιστημονικού Συνεργάτη (Μεταδιδάκτορα) Ν.Γρηγοράκη (σε συνεργασία με Δρ. Γ. Γαλυφιανάκη και Δρ. Ευ. Τσουκάτο) με τίτλο “Assessing the responsiveness of out-of-pocket healthcare expenditure to macro-fiscal factors and different health financing systems: evidence from the European and OECD area” δημοσιεύθηκε στο EuroMed Journal of Business (ABS:1) στον εκδοτικό οίκο Emerald Insight.