Άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Στ. Αρβανίτη στο Journal of Risk and Financial Management

Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Στ. Αρβανίτη (σε συνεργασία με Varouchas, E.G., Agiomirgianakis, G.M.) με τίτλο “Does Board Gender Diversity Really Improve Firm Performance? Evidence from Greek Listed Firms” δημοσιεύθηκε στο Journal of Risk and Financial Management