Άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Χατζηαντωνίου στο The European Journal of Finance

Το άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Χατζηαντωνίου (σε συνεργασία με Long, SC., Gabauer, D., και Lucey, B.) με τίτλο ”Do social media sentiments drive cryptocurrency intraday price volatility? New evidence from asymmetric TVP-VAR frequency connectedness measures” δημοσιεύθηκε στο The European Journal of Finance.