Άρθρο της Υποψήφιας Διδάκτορος Γ. Ζουρνατζίδου και του Καθηγητή Χρ. Φλώρου στο Journal of Risk and Financial Management

Το άρθρο της Υποψήφιας Διδάκτορος Γ. Ζουρνατζίδου και του Καθηγητή Χρ. Φλώρου με τίτλο “Hurst Exponent Analysis: Evidence from Volatility Indices and the Volatility of Volatility Indices” δημοσιεύθηκε στο Journal of Risk and Financial Management, MDPI.