Άρθρο της Επικ. Καθηγήτριας Ε. Ταμπουρατζή στο International Journal of Professional Business Review

Το άρθρο της Επίκουρης Καθηγήτριας Ευθαλίας Ταμπουρατζή (σε συνεργασία με Vasilakakis, K. και Sdrali, D.) με τίτλο “Economic Sustainability of Tourism Enterprises: a Proposal of Criteria in the Hotels” δημοσιεύθηκε στο International Journal of Professional Business Review.