Ηλεκτρονική Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης

Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ερευνητικού Εργαστηρίου LAFIM, τα παρακάτω:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο κατ’ ελάχιστον περιέχει:

 i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής.

 ii. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας εκπόνησης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής.

 iii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.

 iv. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.

 v. Τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό (λογισμικό ή υλικό) και άλλα εξειδικευμένα υλικά και αναλώσιμα και πως εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά.

vi. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

 vii. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.

 viii. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υποβάλετε τα παραπάνω.

Πληροφορίες δίνονται από τον Διευθυντή του LAFIM, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Αντιπρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Δρ. Χρήστο Φλώρο στο τηλέφωνο: 2810 379303.
Επίσης, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: lafim [at] hmu [dot] gr