Το ΤΕΙ Κρήτης σκιαγραφεί το προφίλ των καινοτομικών ΜΜΕ της Κρήτης

Η παγκοσμιοποίηση και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, η «οικονομία της γνώσης», καταστούν την καινοτομική δραστηριότητα ως σημαντικό εφόδιο για την μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Σήμερα, κυρίως λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εθνικών οικονομιών όπως και της Ελληνικής οικονομίας με ποσοστό άνω του 99.5% των συνολικών επιχειρήσεων, αγωνίζονται για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.  

Η καινοτομία φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην κούρσα της ανταγωνιστικότητας, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η επιχειρηματική καινοτομία δίδει τη δυνατότητα στις ίδιες τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από τις επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, δεν έχουν τους κατάλληλους πόρους για προς την κατεύθυνση αυτή. Η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζεται πρωτοστάτης στην καινοτομική δραστηριότητα καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας αναφορικά με τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Η πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυίας του ΤΕΙ Κρήτης (διαδραστική απεικόνιση αποτελεσμάτων) με τίτλο: “H καινοτομία ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων: η περίπτωση της Κρήτης”, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, είχε ως στόχο τη διερεύνηση της καινοτομικής δραστηριότητας και της συνεισφοράς της στην επιβίωση και την ανάπτυξη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της περιφέρειας της Κρήτης. Ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, η έρευνα αποσκοπεί στην άντληση ωφέλιμων πληροφοριών για τον προσδιορισμό του προφίλ των ΜΜΕ της Κρήτης συμβάλλοντας στην εμφάνιση των προσδιοριστικών παραγόντων καινοτομίας και ανάπτυξης τους. Επιστημονικός Υπεύθυνος της μελέτης είναι ο Δρ. Ευάγγελος Τσουκάτος και η ερευνητική ομάδα της μελέτης αποτελείται από τον Δρ. Χρήστο Λεμονάκη, κ. Κωνσταντίνο Βασσάκη, Δρ. Θάλεια Ταμπουρατζή και κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου.  

Η καινοτομία είναι απαραίτητη στη σημερινή οικονομία αφού πλέον ανταγωνίζεται κανείς όχι μόνο σε τοπικό ή εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης της στρατηγικής των ΜΜΕ προς την ανάπτυξη συνεργασιών για την αξιοποίηση γνώσης μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις, αύξηση των δαπανών για δραστηριότητες marketing και R&D, απόκτηση εξαγωγικού προσανατολισμού (διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών για να μπορούν είναι ανταγωνιστικά στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον), αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επομένως, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους τους πόρους προς αυτές τις κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα να επιδιώξουν να αξιοποιήσουν όλα τα δυνατά χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται τόσο για επιχειρήσεις όσο και σε συμπράξεις με ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια.

Δείτο το προφίλ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κρήτη 2012-2014

 

Σεμινάριο: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ σαν βασικό υποστηρικτικό εργαλείο…

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα υλοποιήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:

«Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Ημερομηνίες διεξαγωγής τους σεμιναρίου: Πέμπτη 19/1 έως Κυριακή 22/1

 

 

 

2 Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης προσφέρει 2 θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές/τριες του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη της πρακτικής τους άσκησης.

Έναρξη πρακτικής 1/10/2016.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία 15/9/2016
Τηλ. Επικοινωνίας 2810.379657

 

Σεμινάριο: «Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Στρατηγικές Εξαγωγικού και Εγχώριου Μάρκετινγκ και δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου»

Σχολή  Δια Βίου Μάθησης ΤΕΙ Κρήτης:
Σεμινάριο: «Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Στρατηγικές Εξαγωγικού και Εγχώριου Μάρκετινγκ και δημιουργία Επιχειρηματικού Πλάνου» (2ος κύκλος)

Πρόσκληση στο Συνέδριο “Management of Innovative Business, Education & Support systems”

Στα πλαίσια του Συνεδρίου “Management of Innovative Business, Education & Support systems” που θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Ιουνίου 2016 στο ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο), ενημερώνουμε:

[α] τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας, τους ερευνητές, τα μέλη ΕΠ και τους εκτάκτους συναδέλφους που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο “Hands-On Computer Assisted Qualitative Data Analysis for Researchers“, να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής (ΣΔΟ) μέχρι 27/5/2016 (στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης του Σεμιναρίου).

[β] τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μας ότι μπορούν να συμμετέχουν στο παραπάνω Συνέδριο με συμμετοχή 10 € (θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του Συνεδρίου).

[γ] τους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές μας και τους υποψήφιους διδάκτορες, τους ερευνητές, τα μέλη ΕΠ και τους εκτάκτους συναδέλφους που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής (ΣΔΟ) μέχρι 27/5/2016.