Προτάσεις Έργων

Τίτλος Πρότασης: «Μοντέλο προσέγγισης του Τουρισμού σε συνέργεια με τον Αγροδιατροφικό Τομέα και το Περιβάλλον»
Πλαίσιο Πρότασης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη, Δράση 1.b.1: Επιδεικτικές – Πιλοτικές εφαρμογές που προωθούν την καινοτομία σε τομείς της RISCrete»
Προϋπολογισμός: 500.000 €
Διάρκεια: 36 μήνες

Τίτλος Πρότασης: «Οικολογικό Επιχειρηματικό Μοντέλο Δικτύου Βιώσιμης Συνεργασίας μεταξύ πράσινων ξενοδοχείων και οικολογικών επιχειρήσεων επίπλου και ξύλου στη διασυνοριακή περιοχή Κρήτης – Κύπρου»
Πλαίσιο Πρότασης: Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020
Συμμετέχοντες: Τ.Ε.Ι Κρήτης, Ένωση ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνου, Παγκύπριος Σύνδέσμος Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), ΤΕΙ Λάρισας, Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ)
Προϋπολογισμός: 750.000 €
Διάρκεια: 36 μήνες

Τίτλος Πρότασης: «Δημιουργία δικτύου τριπλής ενέργειας έλικας για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού σε συνέργεια με τον αγροδιατροφικό τομέα»
Πλαίσιο Πρότασης: ΕΣΠΑ 2014-2020
Συμμετέχοντες: Τ.Ε.Ι Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου
Προϋπολογισμός: 300.000 €
Διάρκεια: 36 μήνες

Τίτλος Πρότασης: «Δημιουργία δικτύου τριπλής ενέργειας έλικας για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού σε συνέργεια με τον αγροδιατροφικό τομέα»
Πλαίσιο Πρότασης: ΕΣΠΑ
Συμμετέχοντες: Τ.Ε.Ι Κρήτης, Δήμος Χανίων
Προϋπολογισμός: 300.000 €
Διάρκεια: 36 μήνες

Τίτλος Πρότασης: «Κρήτη-Κύπρος: Ανάδειξη των δύο πυλώνων της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Παράδοσης»
Πλαίσιο Πρότασης: Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020
Συμμετέχοντες: Μη Κυβερνητική Οργάνωση «»Φιλοξενία», Τ.Ε.Ι Κρήτης, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου και Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού
Προϋπολογισμός: 199.000 €
Διάρκεια: 24 μήνες